8 września 2003 roku otwarty został Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, który prowadzi krakowska Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” na mocy umowy (nr W/I/286/SO/6/2012) zawartej z Gminą Miejską Kraków-Urzędem Miasta Krakowa. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz budżetu państwa. Fundacja obejmuje zakresem swoich działań także sferę pomocy społecznej. W dniu 26.04.2006 r. Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o nadaniu Domowi imienia Władysława Godynia, który ufundował budynek z przeznaczeniem na DPS i przekazał go Urzędowi Miasta Krakowa, aby służył za dom potrzebującym, a w szczególności repatriantom z Kazachstanu. Obecnie mieszka w nim ich 29. Ze względu na specyfikę Domu, dodatkowo wprowadzony został specjalny program adaptacyjny dla repatriantów, którzy po wielu latach przebywania poza Krajem, wrócili do Polski. Podstawowym celem tego programu jest przystosowanie nie tylko do funkcjonowania w nowej sytuacji (mieszkanie w DPS), ale także przystosowanie do innego, szeroko rozumianego otoczenia – codziennego życia w Polsce, obyczajów, prawa a także doskonalenie w porozumiewaniu się ojczystym językiem.
DPS przeznaczony jest dla 67 seniorów. Jest to 3-piętrowy budynek, w którym są pokoje 1, 2 i 3-osobowe (każdy z łazienką), pokój gościnny, 3 kuchnie podręczne (po 1 na każdym piętrze), świetlica, kaplica, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjną, dodatkowa łazienka dla niepełnosprawnych, gabinet pielęgniarski, 5 pokoi administracyjnych, pralnia, kuchnia z zapleczem, jadalnia i magazyn.

rehabilitacja mieszkańcówW naszym Domu, oprócz bieżącej administracji i organizacji zapewniającej jego codzienne funkcjonowanie, prowadzona jest działalność opiekuńczo-medyczno-rehabilitacyjna i terapeutyczna. Już w 2 tygodnie od daty otwarcia Domu zorganizowane zostały 4 pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, dziewiarsko-krawiecka, gospodarstwa domowego i ogrodnicza.
Pracownik ds. kulturalno – oświatowych organizuje wiele imprez w Domu i poza nim. Pozostali pracownicy Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego także czynnie włączają się do organizacji czasu mieszkańców, prowadząc różnego typu zajęcia i spotkania (np. „Prasówkę” czy „Kącik kosmetyczny dla pań i panów”). Psycholog pomaga mieszkańcom w przezwyciężaniu pojawiających się trudności, a czasem także pracownikom, prowadząc dla nich różne szkolenia (np. z podstaw komunikacji, terapii, zagadnień wypalenia zawodowego).

Nasz Dom posiada partnerskie kontakty z:
- Domem Pomocy Społecznej w Czeskim Trzyńcu
- Domem Pomocy Społecznej w Czeskim Cieszynie
- Domem Pomocy Społecznej „Seniora Naftowca” przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie
- Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie
- Domem Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
- Domem Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie
- Przedszkolem nr 109 w Nowej Hucie