Projekty

Informacje o programie Grundtvig ,, Uczenie się przez całe życie” – Lifelong Learning Programme.

 Program Grundtvig skierowany jest do różnego rodzaju organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grupy szczególnego wsparcia, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, kwalifikacjach także zamieszkujące tereny o  utrudnionym dostępie do ofert edukacyjnych dla dorosłych.

 Dnia 27.08.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ,, Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, zwaną dalej ,,NA”, Regon 010393032, NIP 526-10-00-645, reprezentowaną przez: Marcina Rolnika – członka Zarządu FRSE – Dyrektora Programu ,, Uczenie się przez całe życie”, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu  nr 114/2010 z dnia 07.07.2010 r. oraz Fundacją ,, Zdrowie dla Budowlanych” os. Młodości 9, 31-915 Kraków, Regon 350107787, NIP 6782778187 reprezentowaną przez Pana Tadeusza Steniec zwanym dalej Beneficjentem.

 Program ,,Uczenie się przez całe życie” w którym uczestniczymy  będzie trwał od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Koordynatorem całego projektu jest Ttradicne Ludowe Umelecke Remesla (Słowacja), natomiast partnerami projektu  są Czesi – Domom pro seniory Cesky Tesin, Wegrzy – Eltes Matyas Nevelesi – Oktatasi Kozpont oraz  My czyli Fundacja ,, Zdrowie dla Budowlanych” – Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia przy ul. Sołtysowskiej 13 D w Krakowie.

 Spotkania:

W dniach 15-17 października 2012 roku wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu partnerów, które odbyło się w Czeskim Cieszynie w Social Service Centre Cesky Tesin. Spotkanie było wymianą doświadczeń, odbyły się warsztaty nauki technik rzemiosła: quilling, papierowa wiklina, bibułkarstwo, ceramika. Poznane techniki zostały wykorzystane w pracy z seniorami naszego Domu.

Z kawałka papieru można wyczarować wiele. Trochę zapału, cierpliwości i wyobraźni a płaska kartka zamienia się w coś niezwykłego i pięknego. Zobaczcie sami …

Na filmie uczestnicy terapii zajęciowej naszego Domu prezentują techniki rękodzieła poznane podczas spotkania integracyjnego Projektu Integra w ramach programu Grundtvig ,,Uczenie się przez całe życie” które odbyło w dniach 15-17.10.2012 w Domu Seniorów w Czeskim Cieszynie.

(tz)

W dniach 21-23 marca 2013 roku uczestniczyliśmy w drugim spotkaniu w Eltes Matyas Educational-Learning Center w Mosonmagyaróvár na Węgrzech, podczas którego odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego. Nauczyliśmy się dekorowania pierników, wykonywania figurek z liści kukurydzy, haftowania koralikami. Dzieci i nauczyciele przygotowali spektakl oraz zaprezentowali wykorzystywane przez siebie techniki muzykoterapeutyczne.

INTEGRA WĘGRY

Poniżej krótka relacja.

W dniach 21-23 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosła Ludowego w Skalicy na Słowacji. Podczas tego spotkania nasi mieszkańcy mogli zaprezentować wykonane przez siebie prace.

slowacja4

W dniach 11-13.10.2013 w ramach projektu INTEGRA „Uczenie się przez całe życie”gościliśmy w naszym domu gości z Czech, Węgier i Słowacji.Prowadzone były warsztaty plastyczne przez Panią Kasię dla mieszkańców i gości. Goście mogli również zwiedzić nasze piękne miasto Kraków. Odbyło się również spotkanie z władzami naszego miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. W zajęciach plastyczny wszyscy z wielką chęcią brali udział.

kraków

W dniach 16-18.05.2014 grupa trzech pracowników i dwóch seniorów uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Ludowego Rzemiosła w Plastnicy na Słowacji. Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Ludowego Rzemiosła, prezentując prace mieszkańców naszego domu. Seniorzy z naszego domu, mogli bezpośrednio porozmawiać z innymi uczestnikami biorącymi udział w Festiwalu.

slovakia3