Projekty

Informacje o programie Grundtvig ,, Uczenie się przez całe życie” – Lifelong Learning Programme.

 Program Grundtvig skierowany jest do różnego rodzaju organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grupy szczególnego wsparcia, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, kwalifikacjach także zamieszkujące tereny o  utrudnionym dostępie do ofert edukacyjnych dla dorosłych.

 Dnia 27.08.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ,, Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, zwaną dalej ,,NA”, Regon 010393032, NIP 526-10-00-645, reprezentowaną przez: Marcina Rolnika – członka Zarządu FRSE – Dyrektora Programu ,, Uczenie się przez całe życie”, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu  nr 114/2010 z dnia 07.07.2010 r. oraz Fundacją ,, Zdrowie dla Budowlanych” os. Młodości 9, 31-915 Kraków, Regon 350107787, NIP 6782778187 reprezentowaną przez Pana Tadeusza Steniec zwanym dalej Beneficjentem.

 Program ,,Uczenie się przez całe życie” w którym uczestniczymy  będzie trwał od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Koordynatorem całego projektu jest Ttradicne Ludowe Umelecke Remesla (Słowacja), natomiast partnerami projektu  są Czesi – Domom pro seniory Cesky Tesin, Wegrzy – Eltes Matyas Nevelesi – Oktatasi Kozpont oraz  My czyli Fundacja ,, Zdrowie dla Budowlanych” – Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia przy ul. Sołtysowskiej 13 D w Krakowie.

 Spotkania:

W dniach 15-17 października 2012 roku wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu partnerów, które odbyło się w Czeskim Cieszynie w Social Service Centre Cesky Tesin. Spotkanie było wymianą doświadczeń, odbyły się warsztaty nauki technik rzemiosła: quilling, papierowa wiklina, bibułkarstwo, ceramika. Poznane techniki zostały wykorzystane w pracy z seniorami naszego Domu.

Na filmie uczestnicy terapii zajęciowej naszego Domu prezentują techniki rękodzieła poznane podczas spotkania integracyjnego Projektu Integra w ramach programu Grundtvig ,,Uczenie się przez całe życie” które odbyło w dniach 15-17.10.2012 w Domu Seniorów w Czeskim Cieszynie. Z kawałka papieru można wyczarować wiele. Trochę zapału, cierpliwości i wyobraźni a płaska kartka zamienia się w coś niezwykłego i pięknego. Zobaczcie sami …

W dniach 21-23 marca 2013 roku uczestniczyliśmy w drugim spotkaniu w Eltes Matyas Educational-Learning Center w Mosonmagyaróvár na Węgrzech, podczas którego odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego. Nauczyliśmy się dekorowania pierników, wykonywania figurek z liści kukurydzy, haftowania koralikami. Dzieci i nauczyciele przygotowali spektakl oraz zaprezentowali wykorzystywane przez siebie techniki muzykoterapeutyczne.

INTEGRA WĘGRY

Poniżej krótka relacja.

W dniach 21-23 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosła Ludowego w Skalicy na Słowacji. Podczas tego spotkania nasi mieszkańcy mogli zaprezentować wykonane przez siebie prace.

Skalica_2013

12 września 2013 roku podczas imprezy z okazji rocznicy 10-lecia DPS, odbyła się wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych powstałych w technikach poznanych w ramach projektu.

10-lecie-dps

W dniach 11-13 października 2013 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Domu uczestników projektu z Czech, Słowacji i Węgier. Podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne na których goście poznawali techniki: decoupage, wyklejanka, malowanie plasteliną. Nasi mieszkańcy wystąpili z przedstawieniem wokalno-muzycznym.

integra-krakow

21 listopada 2013 roku odbyły się warsztaty rękodzielnicze w Klubie Seniora nr 25 w Krakowie. Mieszkańcy naszego Domu uczyli techniki quilingu i bibułkarstwa.

klub_seniora

10 grudnia 2013 roku w ramach projektu Integra w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się wystawa i kiermasz prac o tematyce bożonarodzeniowej.

Ignatianum2013

W ramach projektu 2 kwietnia 2014 roku w 9 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II na terenie DPS-u, odbył się montaż słowno – muzyczny przygotowany wspólnie z zaprzyjaźnionym Klubem Seniora.

JPII

9 kwietnia 2014 odbyła się wiosenna wystawa i kiermasz prac wykonanych w ramach projektu w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaprezentowane rękodzieło wzbudzało duże zainteresowanie, co twórcom sprawiło wiele radości.

ignatianum2014

W dniach 16-18 maja 2014 roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosła Ludowego tym razem w Pieszczanach na Słowacji, podczas którego zapoznaliśmy się z twórczością rzemieślniczą oraz folklorem innych krajów i regionów oraz mieliśmy okazję zaprezentować efekty pracy seniorów DPS im. W. Godynia.

Pieszczany

4 czerwca 2014 roku podczas I krakowskich „Senioraliów” w Krakowie zaprezentowaliśmy prace rękodzielnicze powstałe w ramach projektu Integra.

senioralia

W dniach od 25 do 27 czerwca 2014 gościli w Krakowie uczestnicy projektu z Węgier.

wizyta_wegrow

Od 15 lipca 2014 roku podczas Dni Otwartych Drzwi na terenie naszego Domu, można było oglądać prace plastyczne i rękodzielnicze powstałe w ramach projektu Integra.

wystawa_drzwi_otwarte

Podsumowanie projektu INTEGRA możemy oglądnąć w broszurce wydanej przez organizatorów.

Projekt INTEGRA broszura.