Odwiedziny

odwiedziny

odwiedziny

16 listopada nasz Dom odwiedziła grupa emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność” z programem słowno-muzycznym przygotowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wszyscy widzowie ze wzruszeniem wysłuchali wierszy i patriotycznych pieśni. Ta wizyta stała się przyczynkiem do kolejnych spotkań, rozmów i wspomnień.