Palma Wielkanocna

Grupa naszych mieszkańców pojechała z wykonaną w ramach terapii zajęciowej palmą do Bazyliki OO. Franciszkanów. Po uroczystej mszy, wszyscy przeszli na krużganki, gdzie odbył się konkurs palm. Jak co roku konkurencja była bardzo duża.