Ułatwienia dostępu


Choroby zakaźne

26 październik 2023

W ramach doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, personel naszego Domu w dniu dzisiejszym uczestniczył w szkoleniu na temat chorób zakaźnych wywoływanych przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza), toksyczne produkty, a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie.

Kalendarium


© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.