Ułatwienia dostępu

Klub Bibliotekarza

Spotkania Klubu Bibliotekarza, który działa w naszym Domu, odbywają się w gronie czytelników -  nałogowych moli książkowych oraz tych, którzy chcą  miło spędzić czas przy czytaniu pięknej powieści, a może przy wywołującym emocje kryminale.

Terapeuci w naszym Domu wykorzystują różne techniki biblio-terapeutyczne, takie jak: głośne, samodzielne czytanie tekstu; czytanie wyselekcjonowanych tekstów przez lidera; słuchanie tekstów biblio-terapeutycznych o charakterze relaksacyjnym lub aktywizującym; dyskusja nad czytanym utworem/książką.

Raz w miesiącu mieszkańcy wspólnie z terapeutą odwiedzają zaprzyjaźnioną bibliotekę.

Celem biblioterapii jest:

  • poprawa samopoczucia,
  • pomoc w uporządkowaniu życia wewnętrznego,
  • pomoc w uzyskanie wiary w siebie,
  • wskazanie wzorców postępowania,
  • przeciwdziałanie zaburzeniom nerwicowym,
  • wypełnienie czasu wolnego pozytywnymi treściami,
  • wzrost poczucia własnej godności,
  • rozwój emocjonalny i osobisty.

© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.