Ułatwienia dostępu

Zajęcia krawiecko - dziewiarsko - hafciarskie

Na zajęciach terapeuta motywuje do wykonywania czynności, pomaga w przygotowaniu i realizowaniu danego zadania. Chętni mieszkańcy uczestniczą w zajęciach, dzięki zaangażowaniu usprawniają czynności manualne rąk i palców, koordynację wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość poprzez opanowanie podstawowych technik.

Celem i zadaniem pracowni krawieckiej jest:

  • ułatwienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • wzbogacenie sfery emocjonalnej,
  • łagodzenie napięcia u niespokojnych,
  • pobudzanie do działania osób zahamowanych, apatycznych, depresyjnych,
  • pozytywny wpływ na zmianę zachowań,
  • motywacja do pracy,
  • dodatni wpływ na funkcjonowanie społeczne.

© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.