Ułatwienia dostępu

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w naszym Domu odbywają się codziennie, każdy mieszkaniec może w nich uczestniczyć, nawet nie mając zdolności manualnych. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańca. Na zajęciach są wykorzystywane różne techniki, gdzie każdy uczestnik zajęć plastycznych może wykazać się w swojej ulubionej. Najczęściej wykorzystywane techniki w pracowni to quilling, papieroplastyka, bibułkarstwo, różnego rodzaje kolaże, scrapbooking, papier mâché, malowanie farbami akrylowymi, plakatowymi.

Celem zajęć plastycznych jest:

 • zwiększenie motoryki małej,
 • stymulowanie koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • nabycie umiejętności organizacji warsztatu pracy,
 • poprawa kondycji bio-psycho-społecznej,
 • wdrażanie do samodzielnego działania,
 • okazywanie szacunku do pracy innych,
 • nauka starannego i estetycznego wykonywania prac,
 • tworzenie prac własnych,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach i współpraca w grupie,
 • ćwiczenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
 • podnoszenie wiary we własne możliwości,
 • uwrażliwianie na piękno,
 • rozwijanie potrzeby tworzenia,
 • pobudzanie kreatywności,
 • rozwój artystycznych zdolności, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem,
 • wyrabianie cierpliwości poprzez czasochłonną i żmudną pracę.

© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.