Ułatwienia dostępu

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna - informacja o dostępności

1. Informacja o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną:

Do Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie, ul. Sołtysowska 13d, można dojechać komunikacją miejską (liniami tramwajowymi 1, 14, 22  do przystanku „Centralna” oraz autobusowymi 103 oraz 113 do przystanku „Sołtysowska Zakłady”).

Mapka dojazdowa znajduje się w zakładce Kontakt.

2. Możliwość zaparkowania na miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami:

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie znajduje się parking, osoby z niepełnosprawnością mają możliwość parkowania bezpośrednio przed wejściem do budynku.

3. Informacja o pochylni, podjazdach, windach, podnośnikach ułatwiających dojazd lub dojście oraz ich położenie:

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który prowadzi do głównego wejścia do budynku. Wewnątrz budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na poszczególnych piętrach budynku.

4. Informacje o dostępności dostosowanej toalety:

W budynku Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie na wszystkich kondygnacjach znajdują się ogólnodostępne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

5. Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej lub podobnych urządzeń w obiekcie:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (oprócz przycisków w windach) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

6. Możliwość skorzystania z pomieszczenia wyciszenia, z którego mogą skorzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne np. osoby ze spektrum autyzmu:

W budynku Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie wyznaczony jest pokój, z którego mogą przy załatwianiu spraw korzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne.

7. Pomoc przeszkolonych pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielenie kompleksowej informacji itp.):

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im Wł. Godynia w Krakowie są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością, w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku.


© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.