Ułatwienia dostępu

Nasz Dom

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”, które realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d”. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego jest umową w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535).

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokości opłat regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art.60 i art. 61).

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d jest placówką stacjonarną, koedukacyjną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Zlokalizowany w budynku wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to obiekt przeznaczony dla 67 osób. Dom zapewnia dobre warunki lokalowe swoim mieszkańcom: pokoje są jedno-, dwu- i trzyosobowe z łazienkami, wyposażone w funkcjonalne meble: tapczany lub łóżka rehabilitacyjne, szafy, półki, szafki nocne, stół, krzesła. Mieszkańcy mają możliwość częściowego wyposażenia swoich pokoi we własne meble, sprzęt RTV oraz inne przedmioty osobiste. Powierzchnia pokoi mieszkalnych jest zgodna ze standardem. W budynku znajdują się pomieszczenia: pokój dziennego pobytu - świetlica, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, miejsce kultu religijnego – kaplica, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia i inne. W Domu znajduje się także pokój gościnny.

Dom posiada własną kuchnię. Posiłki spożywane są przez mieszkańców w jadalni lub według ich wyboru bądź stanu zdrowia, w pokojach mieszkalnych. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona jest także kuchenka pomocnicza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę.

W Domu znajduje się gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój psychologa oraz pomieszczenie rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni do schorzeń mieszkańców sprzęt rehabilitacyjny. Dom posiada pracownię zajęć terapeutycznych, w której mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Ponadto dla mieszkańców chętnych do spędzania czasu na wolnym powietrzu urządzone zostały altany ogrodowe z drewna idealnie wpasowujące się w otaczający ogród, ławeczki, zewnętrzna siłownia - sprzęty do ćwiczeń fitness na świeżym powietrzu dla osób dorosłych, trzyosobowa huśtawka ogrodowa, miejsce do uprawy ziół. Zioła są piękną ozdobą ogrodu, jednocześnie stanowiąc spiżarnię smaków i aromatów oraz domową apteczkę na różne dolegliwości.

Dom zapewnia kompleksową opiekę swoim mieszkańcom, w szczególności poprzez świadczenie usług: w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie; w zakresie potrzeb opiekuńczych, poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Dom świadczy również szereg usług wspomagających, między innymi organizuje i umożliwia korzystanie z terapii zajęciowej, zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Pracownicy Domu dbają o podnoszenie sprawności, samodzielności i o aktywizowanie mieszkańców, stymulują do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i otoczeniem. Wykazują także dużą dbałość o prawidłowy proces adaptacji nowo przyjętych mieszkańców. Na co dzień prowadzona jest również integracja mieszkańców Domu ze społecznością lokalną poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta Krakowa. Dom zapewnia także warunki do rozwoju samorządności mieszkańców – od lat w Domu działa Rada Mieszkańców. Dom umożliwia kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zatrudnia także psychologów, co znacznie ułatwia mieszkańcom dostęp do psychologa i poradnictwo. Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Zakres wszystkich zajęć i poziom usług jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców oraz stopnia ich fizycznej sprawności.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu oraz zakresu usług, Dom powołuje zespół terapeutyczno–opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno–opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami.


© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.