Ułatwienia dostępu

Skierowanie do DPS

SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Warunki SKIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ określa Procedura zewnętrzna nr MOPS-1 wraz z załącznikiem Oświadczenie o stanie majątkowym, dostępna pod adresem:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-1

0pdf do pobrania "Procedura MOPS - Skierowanie do DPS"


© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.