Ułatwienia dostępu

Projekty współfinansowane


1 Paź, 2021
Realizacja grantu w ramach projektu: „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, stanowiącego Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Lip 8, 2020
Realizacja grantu w ramach projektu: „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, stanowiący Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Maj 28, 2020
Realizacja grantu w ramach projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, stanowiący Moduł I Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Maj 1, 2020
Dom Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 d, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” Kraków, ul. Łanowa 41, uczestniczył w realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Maj 1, 2020
Dom Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 d, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” Kraków, ul. Łanowa 41, uczestniczył w realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.