Ułatwienia dostępu

Zamówienia archiwalne

Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2023.

1.

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz
2.
Specyfikacja warunków zamówienia
Pobierz
3.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Pobierz
4.
Formularz oferty
Pobierz
5.

Formularz cenowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)
– Plik zawiera formuły przeliczeniowe.

Pobierz
6.

Wzór umowy

Pobierz
7.

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Pobierz
8.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022.

1.

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz
2.
Specyfikacja warunków zamówienia
Pobierz
3.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Pobierz
4.
Formularz oferty
Pobierz
5.

Formularz cenowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)
– Plik zawiera formuły przeliczeniowe.

Pobierz
6.

Wzór umowy

Pobierz
7.
Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert
Pobierz
8.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz


© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.