Ułatwienia dostępu


MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH

23 sierpień 2022

Wspólnie z mieszkańcami podróżowaliśmy komunikacją miejską do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Udało nam się zwiedzić stałą ekspozycję w Pałacu, prezentującą najcenniejszą w Polsce i jedną z najcenniejszych kolekcji sztuki w Europie. Na wystawie zobaczyliśmy nie tylko arcydzieła światowego malarstwa jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci czy Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna, ale także dzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów czy sztuki użytkowej. To także ogromny zbiór pamiątek prezentujących historię Polski.

Ach, co to była za wycieczka...

2a

Kalendarium


© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.