Ułatwienia dostępu

Filmoterapia

Oglądanie filmów jest rozrywką, formą relaksu i odpoczynku. Często oglądając filmy śmiejemy się, płaczemy, przeżywamy wraz z ich bohaterami problemy i razem z nimi przez nie przechodzimy. Oglądanie filmu może pomóc zrozumieć naturę problemu, pokazać mechanizmy i sposoby radzenia sobie z nim. Może dać nadzieję na pozytywne rozwiązanie. Daje możliwość obserwacji konkretnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach i wyboru najodpowiedniejszego, bez ryzyka negatywnych konsekwencji. Film może skłonić nas do zatrzymania się i przyjrzenia konkretnemu aspektowi naszego życia Może być również zaczątkiem do rozmowy.

Celem filmoterapii jest:

  • zachęcenie do kontaktu, dyskusji i komunikacji językowej,
  • kształcenie funkcji poznawczo – stymulacyjnych.

© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.